Login

Examentraining | met videolessen
229
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-229,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
Slide background

Voor het halen van hogere cijfers!

ONDERSTEUNING

qode interactive

SLIMMER LEREN

HELDERE UITLEGVIDEO'S

Slide background

VEEL VOORDELEN

OEFENVRAGEN

qode interactive

HULP BIJ HUISWERK

VOOR LEERLINGEN

HOGERE CIJFERS HALEN VOOR AARDRIJKSKUNDE?

Videolessen, animaties, proefjes en alle eindexamenvragen geordend op onderwerp. Uitleg van een ervaren eindexamendocent en toetsdeskundige aardrijkskunde. De beste ondersteuning voor je eindexamen, schoolexamen en huiswerk!

Videolessen van Examenopgaven VMBO, HAVO en VWO van de afgelopen jaren

Leerlingen die Aardrijkskunde Uitgelegd.nl gebruiken scoren gemiddeld 1,5 punt hoger op hun school- en eindexamen

Moeilijke theoriefilmpjes die je in je eigen tempo kunt bekijken

THEMA 1: Aarde

THEMA 1: Aarde

De aarde als natuurlijk systeem: o.a. inwendige opbouw van de aarde, platentektoniek, ridge push, slab pull, gebergtevorming, vulkanisme, black smokers, hot spots, aardbevingen, tsunamis, geologische tijdschaal, Pangea, chemische en fysische verwering, karstverschijnselen, erosie, sedimentatie, gesteentekringloop, waterkringloop, hoge en lage drukgebied, intertropische convergentiezone (ITCZ), Corioliseffect, Wet van Buys Ballot, passaatwinden, moesson, warme en koude zeestromen.

THEMA 2: Klimaatverandering

THEMA 2: Klimaatverandering

Wereldwijde klimaatvraagstukken beschrijven en analyseren: Klimaatverandering van vroeger (geologische tijdschaal) en nu: proxy-indicatoren, isotopen, El Niño, versterkt broeikaseffect, neerslagvariabiliteit. Klimaatbeleid en discussies hierover kunnen beoordelen: klimaatconferenties, IPCC, duurzame energie.  Landschapszones van de aarde beschrijven (Köppen) en factoren kunnen aangeven en beschrijven die invloed hebben op het klimaat: stralingsbalans, Milankovic-varabelen, thermohaliene circulatie, windcirculatie, albedo effect, positieve en negatieve terugkoppeling.

THEMA 3: Water (rivieren en kust)

THEMA 3: Water (rivieren en kust)

Overstromingsgevaar van de grote rivieren (Rijn, Maas), rivier- en kustbeleid in Nederland: o.a. debiet, regiem, vertragingstijd, piekafvoer, verhang en verval, uiterwaarden, verstening, kanalisatie, stuw, Ruimte voor de rivier, Drietrapsstrategie, kribverlaging, nevengeul. Harde en zachte kusten, estuarium, deltakust, eb en vloed, isostatie, bodemdaling in Nederland, absolute en relatieve zeespiegelstijging, zandsuppletie, bolwerkvorming, dynamisch handhaven, kustopbouw en kustafbraak. Getijdenstroom. Overstromingsrisico’s en dijkringen.

THEMA 4: Wereld

THEMA 4: Wereld

Sociale geografie: Landen en indicatoren (cultuur, demografie, economie, politiek en sociaal) vergelijken: demografisch transitiemodel, BNP/BBP, koopkracht, VN-ontwikkelingsindex, verstedelijkingsgraad, regionale en sociale ongelijkheid. Globalisering bekeken vanuit verschillende dimensies: economie (multinationals, productieketen), cultuur (cultuurgebieden en amerikanisering) en politiek (veranderende rol van de staat, blokvorming, regionalisme) en de effecten van globalisering op centrumlanden en (semi-)periferie. Ook uitleg over: hegemoniale staat, driehoekshandel, kolonialisme en dekolonisatie, triade, uitschuiving, NIC’s, BRICS, Global Shift, Pacific Rim, WTO, diffusie, spread and backwash effects.

THEMA 5: Leefomgeving (stadsgeografie)

THEMA 5: Leefomgeving (stadsgeografie)

Stedelijke ontwikkeling van de Randstad en stedelijke vraagstukken van (middel)grote Nederlandse steden en hun wijken:  Herstructurering en gentrificatie van stadswijken en de effecten hiervan op de leefbaarheid, cohesie en woningkenmerken van de wijk. Kenniseconomie en creatieve industrie in de stad, publiek-private samenwerking, bestuurlijke netwerken, Deltametropool. Kernbegrippen uit de ruimtelijke ordening van Nederland van de afgelopen decennia: groeikernenbeleid, Groene Hart, VINEX-wijk, compacte stadbeleid, Noord- en Zuidvleugel, mainport.

THEMA 6: Gebieden

THEMA 6: Gebieden

HAVO:

– Indonesië (sociale en fysische geografie)

– Grensgebied van de Verenigde Staten van Amerika en Mexico

VWO:

– Zuidoost-Azië (sociale en fysische geografie)

– Middellandse Zeegebied (sociale en fysische geografie)

– Steden in de Verenigde Staten van Amerika

ABONNEMENTEN

Keuze uit examentrainingabonnement met óf zonder samenvatting: met een paar klikjes geregeld!

HOE WERKT DE SITE?

Kies het onderwerp waar je uitleg over wilt: klik op één van de 6 hoofdthema’s en vervolgens op een specifiek onderwerp. Je kunt ook een onderwerp intypen in de zoekbalk. Bekijk de gratis demo videoles: dan weet je wat je kunt verwachten. Om volledige toegang te krijgen tot alle filmpjes en materiaal kun je kiezen uit enkel een examentrainingabonnement óf een examentrainingabonnement met een digitale samenvatting van 45 pagina’s (je krijgt een downloadcode).

UITLEG VAN EEN ERVAREN DOCENT EN TOETSDESKUNDIGE

…dus geen uitleg van een student die een beetje bijklust en vroeger op school ook aardrijkskunde gehad heeft… of onduidelijke filmpjes waarvan je niet weet of ze bij de Nederlandse aardrijkskundestof passen…

JE ZIT NERGENS AAN VAST

Abonnementen lopen aan het einde van het schooljaar vanzelf af.

Staat je vraag er niet bij? Klik hieronder en stel je vraag.

Vraag stellen