Login

 
Examentraining | met videolessen
229
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-229,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
THEMA 1: Aarde

THEMA 1: Aarde

De aarde als natuurlijk systeem: o.a. inwendige opbouw van de aarde, platentektoniek, ridge push, slab pull, gebergtevorming, vulkanisme, black smokers, hot spots, aardbevingen, tsunamis, geologische tijdschaal, Pangea, chemische en fysische verwering, karstverschijnselen, erosie, sedimentatie, gesteentekringloop, waterkringloop, hoge en lage drukgebied, intertropische convergentiezone (ITCZ), Corioliseffect, Wet van Buys Ballot, passaatwinden, moesson, warme en koude zeestromen.

THEMA 2: Klimaatverandering

THEMA 2: Klimaatverandering

Wereldwijde klimaatvraagstukken beschrijven en analyseren: Klimaatverandering van vroeger (geologische tijdschaal) en nu: proxy-indicatoren, isotopen, El Niño, versterkt broeikaseffect, neerslagvariabiliteit. Klimaatbeleid en discussies hierover kunnen beoordelen: klimaatconferenties, IPCC, duurzame energie.  Landschapszones van de aarde beschrijven (Köppen) en factoren kunnen aangeven en beschrijven die invloed hebben op het klimaat: stralingsbalans, Milankovic-varabelen, thermohaliene circulatie, windcirculatie, albedo effect, positieve en negatieve terugkoppeling.

THEMA 3: Water (rivieren en kust)

THEMA 3: Water (rivieren en kust)

Overstromingsgevaar van de grote rivieren (Rijn, Maas), rivier- en kustbeleid in Nederland: o.a. debiet, regiem, vertragingstijd, piekafvoer, verhang en verval, uiterwaarden, verstening, kanalisatie, stuw, Ruimte voor de rivier, Drietrapsstrategie, kribverlaging, nevengeul. Harde en zachte kusten, estuarium, deltakust, eb en vloed, isostatie, bodemdaling in Nederland, absolute en relatieve zeespiegelstijging, zandsuppletie, bolwerkvorming, dynamisch handhaven, kustopbouw en kustafbraak. Getijdenstroom. Overstromingsrisico’s en dijkringen.

THEMA 4: Wereld

THEMA 4: Wereld

Sociale geografie: Landen en indicatoren (cultuur, demografie, economie, politiek en sociaal) vergelijken: demografisch transitiemodel, BNP/BBP, koopkracht, VN-ontwikkelingsindex, verstedelijkingsgraad, regionale en sociale ongelijkheid. Globalisering bekeken vanuit verschillende dimensies: economie (multinationals, productieketen), cultuur (cultuurgebieden en amerikanisering) en politiek (veranderende rol van de staat, blokvorming, regionalisme) en de effecten van globalisering op centrumlanden en (semi-)periferie. Ook uitleg over: hegemoniale staat, driehoekshandel, kolonialisme en dekolonisatie, triade, uitschuiving, NIC’s, BRICS, Global Shift, Pacific Rim, WTO, diffusie, spread and backwash effects.

THEMA 5: Leefomgeving (stadsgeografie)

THEMA 5: Leefomgeving (stadsgeografie)

Stedelijke ontwikkeling van de Randstad en stedelijke vraagstukken van (middel)grote Nederlandse steden en hun wijken:  Herstructurering en gentrificatie van stadswijken en de effecten hiervan op de leefbaarheid, cohesie en woningkenmerken van de wijk. Kenniseconomie en creatieve industrie in de stad, publiek-private samenwerking, bestuurlijke netwerken, Deltametropool. Kernbegrippen uit de ruimtelijke ordening van Nederland van de afgelopen decennia: groeikernenbeleid, Groene Hart, VINEX-wijk, compacte stadbeleid, Noord- en Zuidvleugel, mainport.

THEMA 6: Gebieden

THEMA 6: Gebieden

HAVO:

– t/m 2018: Indonesië (sociale en fysische geografie). LET OP: vanaf 2019 wordt Indonesië vervangen door Brazilië als te bestuderen regio!

– Grensgebied van de Verenigde Staten van Amerika en Mexico

VWO:

– t/m 2019: Zuidoost-Azië (sociale en fysische geografie). LET OP: vanaf 2020 wordt ZOA vervangen door Zuid-Amerika als te bestuderen regio!

– Middellandse Zeegebied (sociale en fysische geografie)

– Steden in de Verenigde Staten van Amerika