Login

 
Examentraining | Water (rivieren en kust)
4309
page-template-default,page,page-id-4309,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Water (rivieren en kust)

THEMA 3: Water (rivieren en kust)

Overstromingsgevaar van de grote rivieren (Rijn, Maas), rivier- en kustbeleid in Nederland: o.a. debiet, regiem, vertragingstijd, piekafvoer, verhang en verval, uiterwaarden, verstening, kanalisatie, stuw, Ruimte voor de rivier, Drietrapsstrategie, kribverlaging, nevengeul. Harde en zachte kusten, estuarium, deltakust, eb en vloed, isostatie, bodemdaling in Nederland, absolute en relatieve zeespiegelstijging, zandsuppletie, bolwerkvorming, dynamisch handhaven, kustopbouw en kustafbraak. Getijdenstroom. Overstromingsrisico’s en dijkringen.

Hieronder staat een overzicht van onderwerpen die horen bij het thema ‘Water’.

Klik op de gewenste link om de bijbehorende videoles, animatie, het proefje en (eindexamen)vragen te bekijken:

 

Rivierengebied:

 

 

Kustgebied: